talkenglish

Khóa học

Khóa học tiếng Anh phỏng vấn (English Interview Preparation) là một khóa học giúp người học cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình để chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn công việc bằng tiếng Anh. Khóa học này sẽ giúp người học nắm được các từ vựng, cấu trúc câu, phương pháp trả lời câu hỏi chuyên nghiệp và rèn luyện kỹ năng giao tiếp của mình để đạt được thành công trong các buổi phỏng vấn việc làm bằng tiếng Anh.

TALK ENGLISH Cung cấp khóa học Tiếng Anh Phỏng Vấn giải quyết các câu hỏi của nhà tuyển dụng một cách nhanh chóng và trực quan nhất, giúp Học Viên thực hành ngay lập tực như đang phỏng vấn trực tiếp, có thể mở rộng sâu vô chuyên ngành làm việc.

Các câu hỏi hay gặp khi phỏng vấn:

1. Tell us about yourself and your background.

2. Why are you interested in this job/position/industry?

3. What are your strengths and weaknesses?

4. How do you handle conflicts or difficult situations at work?

5. What is your experience with [specific skill or software]?

6. Can you give an example of a successful project you completed?

7. How do you stay organized and prioritize your workload?

8. What are your long-term career goals?

9. How do you handle stress or pressure in the workplace?

10. How do you define success in your job?

11. What is your experience working in a team?

12. Can you tell us about a time when you had to overcome a challenging situation at work?

13. How do you continue to learn and improve your skills?

14. What do you know about our company?

15. Do you have any questions for us?

KIỂM TRA ĐẦU VÀO

Đăng ký tài khoản để test trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí.

Đăng ký

Hệ thống giáo viên

ROSY
1 2 3 4 5
Có (0) lượt đánh giá
VICTORIA
1 2 3 4 5
Có (0) lượt đánh giá
ANGELICA
1 2 3 4 5
Có (0) lượt đánh giá
Xem tất cả