talkenglish
Talk English

Lớp học mẫu

American English vs British English words

They're often confusing this understood by many of my students. the beginning and in other words are the same very similar,

Chương trình học thử và test level tiếng Anh hoàn toàn miễn phí cho Teen

Chương trình học thử và test level tiếng Anh hoàn toàn miễn phí chỉ có tại TALKENGLISH.VN dành cho mọi đối tượng học viên: Trẻ em, người đi làm...

Chương trình học thử và test level tiếng Anh hoàn toàn miễn phí cho Trẻ Em

Chương trình học thử và test level tiếng Anh hoàn toàn miễn phí cho Trẻ Em chỉ có tại TALKENGLISH.VN - Bé được học thử và test level với giáo viên nước ngoài

American English vs British English words

(Talkenglish.vn) Phân biệt một số từ vựng tiếng Anh phổ biến giữa tiếng Anh của người Anh và tiếng Anh của người Mỹ

Tiếng anh trực tuyến cho người đi làm - Talkenglish.vn

Cải thiện giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm bận rộn, học online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài chỉ 30 phút học mỗi ngày tư tin nói tiếng Anh sau 1 khóa.

Learning English - Episode 1 - Featured Guest: Martin

Welcome to Sozo Exchange, the place where professional adults can learn practical English for free. (View document at http://goo.gl/Qp0pdg)