talkenglish

Bạn sẽ tìm hiểu về định dạng bài thi, các loại nhiệm vụ, quản lý thời gian, chiến lược thành công và mẹo để đạt điểm cao. Hãy kiểm tra các tài liệu tham khảo bổ sung về Phần Nghe IELTS ở cuối bài để ôn tập thêm!

IELTS Listening exam structure & marking

Bài thi Phần Nghe IELTS đóng góp 25% tổng số điểm của bạn trong kỳ thi IELTS. Bạn có 40 phút để hoàn thành bốn phần khác nhau, mỗi phần bao gồm một đoạn âm thanh và 10 câu hỏi. Tổng cộng bạn sẽ nghe trong 30 phút với 10 phút cuối cùng để sao chép câu trả lời lên tờ đáp án. Lưu ý, bạn chỉ được nghe đoạn âm thanh một lần (sẽ có thêm mẹo về điều này sau!).

Định dạng này giống nhau cho cả hai loại IELTS là IELTS Academic và IELTS General.

Âm thanh sẽ hơi khác nhau cho từng phần. Hãy xem bảng dưới đây để biết thêm chi tiết.

SectionType of audio
1A conversation between 2 people in an everyday situation, e.g. booking a hotel room.
2A monologue in an everyday situation, e.g. making a complaint.
3A conversation between 2-4 people.
Academic IELTS – a teacher helping a student with an assignment.General IELTS – something work-related, e.g. a boss holding a meeting.
4A monologue on an academic or work-related subject, depending on the type of exam you are taking.

Please note, sections 1 and 2 are the same in Academic and General IELTS, but 3 and 4 are different.

You also need to know how many marks you have to get in order to achieve a band 7 or above. For listening, aim for 30 marks and above.

Band scoreScore out of 40
516
623
730
835

Để đạt được điểm cao, bạn phải thể hiện cho người chấm thi thấy bạn hiểu ý kiến của người nói, ý chính và bất kỳ thông tin chi tiết nào được cung cấp.

Bạn cũng sẽ được đánh giá qua một số nhiệm vụ khác được mô tả trong phần tiếp theo..

Types of tasks on the IELTS Listening test

Tổng cộng, có 6 nhiệm vụ cho bài thi Phần Nghe IELTS. Chúng giống nhau cho cả IELTS Academic và IELTS General.

Tương tự như với Phần Đọc IELTS, số lượng câu hỏi bạn phải trả lời cho mỗi nhiệm vụ không thể được xác định trước. Đôi khi người chấm thi thích viết 6 câu hỏi cho một nhiệm vụ và 5 câu hỏi cho nhiệm vụ khác. Đôi khi có thể có tới 3 nhiệm vụ trong một phần hoặc chỉ có 1 nhiệm vụ. Bạn nên làm quen với tất cả các nhiệm vụ có thể xuất hiện và mục tiêu của chúng để bạn cảm thấy 100% sẵn sàng cho kỳ thi của mình.

Task typeTask descriptionTask focus
1. Multiple ChoiceThere is either a question followed by 3 answers, or the beginning of a sentence with 3 ways to complete this sentence.
You must choose one correct answer – A, B or C.
Sometimes you are given a longer list of options and can choose more than one. You should always read the question carefully to check how many answers are needed.
You are tested on a wide set of skills from listening to specific points to listening for an overall meaning.
2. MatchingYou must match numbered items from the listening paper to the questions.You are assessed on listening for detailed information and on your ability to follow a conversation.
3. Plan, map and diagram labellingYou are given a plan, map or diagram and must label it with the options given. Examples include: a plan of a school building, a map of a city centre or a diagram of a watch.You are tested on your ability to link listening with visual representation and on your ability to follow directions and instructions.
4. Form, note, table or flow chart completionYou are required to fill in gaps in different sources.
It could be a form used for factual details, a set of notes used for summarising something, a table used for organising information or a flowchart used to show a process.
It will be clear from the task question which type of source you need to complete.
This focuses on your ability to record important information.
5. Sentence completionYou are asked to fill out sentences.This focuses on your ability to identify key areas of the audio.
6. Short answer questionsYou must read a question and then answer it in writing.You are tested on how well you remember audio information and apply it to questions.

Xin lưu ý rằng các nhiệm vụ 4, 5 và 6 mỗi nhiệm vụ đều có giới hạn về số từ và số bạn có thể viết. Bạn có thể tìm thấy giới hạn này trong phần hướng dẫn nhiệm vụ và thường có dạng như 'viết KHÔNG QUÁ BA TỪ VÀ/ HOẶC SỐ.' Hãy đọc và gạch chân các hướng dẫn trước khi bắt đầu.

Tips & tricks to score band 7+

Make sure you use all these tips and tricks to ace your IELTS Listening exam!

1. Gạch chân các hướng dẫn.

Trước khi bắt đầu nghe audio, bạn được cung cấp tối đa 1 phút để xem qua các nhiệm vụ. Hãy sử dụng thời gian này để đọc và gạch chân các hướng dẫn về những gì bạn cần thực hiện một cách cụ thể. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy ít bối rối khi làm bài thi mà còn giúp bạn lắng nghe một cách tập trung vào những điểm quan trọng nhất liên quan đến từng nhiệm vụ cụ thể.

2. Chú ý đến chính tả của bạn!

Giống như Phần Viết và Phần Đọc trong kỳ thi IELTS, bất kỳ từ nào viết sai chính tả sẽ ảnh hưởng đến điểm tổng cộng của bạn. Để kiểm tra khả năng chính tả của mình, hãy viết ra danh sách các từ mới và kiểm tra bằng cách viết lại chúng năm lần mà không nhìn vào danh sách ban đầu. Lặp lại thao tác này hàng ngày để cải thiện độ chính xác trong việc chính tả của bạn.

3. Check your grammar

Nếu bạn đang thực hiện một nhiệm vụ hoàn thành câu, hãy đọc to những gì bạn đã viết một cách lớn tiếng. Nó có ngữ pháp đúng không? Nếu có, thì tốt! Nếu không, hãy tìm cách sửa hoặc diễn đạt lại nó sao cho nó nghe đúng với bạn. Đọc câu trả lời của bạn to lớn là một cách tốt để kiểm tra lại xem câu bạn viết có đúng ngữ pháp không. Nếu cần, bạn có thể đơn giản hóa một chút.

4. Use your full vocabulary

Phương trình rất đơn giản: càng nhiều từ vựng = điểm số cao hơn! Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi IELTS Phần Nghe của bạn, hãy đảm bảo học 10 từ mới mỗi ngày trong vài tháng. Một cách tốt để sắp xếp từ vựng là sắp xếp chúng thành danh sách theo thứ tự bảng chữ cái và học bằng cách viết định nghĩa và một ví dụ cho mỗi từ. Đọc câu ví dụ này to lớn và nhờ một người bạn hoặc gia sư tiếng Anh riêng test bạn thường xuyên.

Ngoài ra, hãy cố gắng mở rộng kiến thức về các từ đồng nghĩa. Trong bài thi IELTS Phần Nghe, tính từ được sử dụng rất nhiều. Hãy ghi lại ít nhất 10 tính từ cơ bản (như lớn) và cố gắng tìm các từ đồng nghĩa cho chúng bằng cách sử dụng từ điển từ đồng nghĩa.

5. Do not be fooled!

During the audio, it is common that the speakers change their minds. Always look out for when they do this as it may influence the answer you write down in the tasks. If you hear an ‘erm’, flag it in your head that the speaker is correcting the information given in a previous sentence. Make sure to write down the correction only!

6. Accents, accents, accents

Do not expect to only hear posh English accents or standard American accents you find in films: the IELTS audio clips have a wide variety of different accents. Familiarise yourself with them before the exam by watching clips from Youtube.

Australian is often considered a difficult accent to understand for a person who speaks English as a second language, so make sure you watch something with at least one Australian speaker, e.g. soap operas like Neighbours or Home and Away. You will no doubt get a better mark if you acquaint yourself with English accents from around the world prior to your IELTS exam.

7. Use paper to make notes

As the audio goes by very quickly and you can only listen to it once, make sur you note down your answers on a separate piece of paper from the answer sheet. It is a lot easier to cross out mistakes on scrap paper. However, remember to transfer your final answers from the scrap paper to your answer sheet in the 10 minutes at the end of the exam!

8. Listen daily!

This one seems obvious, but you should surround yourself with English. It should be part of your daily routine and lifestyle. Listening is one of the most important skills in English and it can be done both passively and actively.

You can practise your skills by listening to a radio show, film or television programme while you are cleaning the house or commuting to work. Train your brain to understand English speech by listening to various media for an hour each day. Even if this audio is on in the background and you are not fully concentrating on it, you will still learn over time through passive listening.

This should also be complemented with active listening. Active listening can be done through test practice and listening to podcasts or the radio in short bursts each day. Start with active listening for 2 minutes a day and then go up minute by minute as your comprehension improves. TV news can be useful when trying to improve your listening comprehension speed as newsreaders tend to speak quickly and delivery lots of information in a short time.

Remember, being interested in what you are listening to when preparing for the test will help, particularly with building vocabulary. Select interesting sources, not boring ones.

9. Time management

Once all these skills are practised, time should be your primary concern. Remember, you have 1 minute before the audio starts playing in each section to glance at the tasks and underline key instructions. Utilise this time wisely!

When the audio is playing, write down your draft answers on the scrap piece of paper, but remember to write them down with labels such as “Q1”, “Task 2” etc. This will make it much easier for you when you transfer your answers from the scrap piece of paper to the answer sheet in the 10 minutes at the end. You can also use shorthand (short note format) or your own short forms of words to save time – e.g. smth (something), + (and), cos (because).

Make sure to read through the final answers on your answer sheet 2 minutes before submitting them.

10. On exam day…

The exam is either paper or computer-based. During the paper-based exam, you will be given the listening papers and a separate answer sheet numbered 1-40. Bring 2 pencils, a sharpener and an eraser. Make sure to use a pencil when filling in the answer sheet (not a pen!), so you can erase an answer if you change your mind. Also be aware that you can annotate the listening papers and write answers on the scrap paper before you copy them over to the answer sheet.

During the computer-based exam, make sure to use a pencil, a sharpener and an eraser to draft answers before typing them out on the computer. A spare piece of paper should be available at the exam centre upon request.

Bonus IELTS Listening resources

Use these listening sites and practice papers to boost your score.

Listening sites

https://www.ted.com/podcasts
https://www.bbc.co.uk/sounds/podcasts
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2021/dec/24/the-20-best-podcasts-of-2021

Practice papers

https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/prepare/free-ielts-practice-tests/listening

https://www.ielts.org/for-test-takers/sample-test-questions

talkenglish

TIN TỨC LIÊN QUAN

Cách Sử Dụng "Issue" Như Một Chuyên Gia

Đây là một từ cực kỳ hữu dụng mà những người nói tiếng Anh lưu loát có thể nói vài lần mỗi ngày. Một phần lý ...

Cách sử dụng Despite và In spite of trong tiếng Anh

Despite và in spite of là hai liên từ có chức năng giống nhau, được sử dụng để diễn tả sự đối lập hay trái ngược ...

10 câu nói truyền cảm hứng từ Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) cho người học tiếng Anh

Bài viết này sẽ chia sẻ 10 câu nói từ các bộ phim trong loạt phim này. Mỗi câu nói đều có thể là nguồn động lực c...