talkenglish

Hãy thử học thêm tiếng Anh thông qua âm nhạc! Trong hướng dẫn học này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách sử dụng những bài hát bạn yêu thích để cải thiện từ vựng, kỹ năng lắng nghe và nói của bạn.

1. Tại sao nên học tiếng Anh qua âm nhạc?

Để tiến bộ nhanh hơn với tiếng Anh của bạn, bạn nên kết nối nó với sở thích và sở trường của mình. Điều này sẽ giúp bạn tiếp xúc nhiều hơn với ngôn ngữ. Nếu bạn yêu thích âm nhạc, tại sao bạn không thử học tiếng Anh qua những bài hát yêu thích của mình? Điều này là cách tuyệt vời để cải thiện sự hiểu biết và sự lưu loát của bạn. Nó cũng có thể là một cách thư giãn sau những giờ học từ sách giáo trình. Âm nhạc chứa đựng nhiều hơn chỉ là từ ngữ và giai điệu. Hãy cùng xem sâu hơn một chút:

  • Culture: Văn hóa: Lời bài hát của các bài hát tiếng Anh thường tràn ngập các tham khảo đến văn hóa địa phương. Ví dụ, hãy xem cách The Kinks (Anh) nói về trà và bánh mì nướng trong bài hát "Autumn Almanac." Các bài hát tiếng Anh giống như cửa sổ mở ra về văn hóa đằng sau ngôn ngữ. Chúng thể hiện cách người Anh và người Mỹ sống và cách họ nghĩ về thế giới. Bạn sẽ không tìm thấy thông tin này trong sách giáo trình.
  • Accents: Phương ngữ: Tiếng Anh được nói theo nhiều giọng địa phương khác nhau ở Anh và Mỹ. Giọng điệu trong các bài hát làm cho việc nghe thấy điều này dễ dàng hơn và hiểu được sự khác biệt giữa chúng. Ví dụ, Arctic Monkeys hát bằng giọng Yorkshire (bắc) trong khi Blur hát bằng giọng cockney (London).
  • Slang: Tiếng lóng: Lời bài hát tiếng Anh thường sử dụng từ ngữ và cụm từ lóng thay vì Tiếng Anh Chuẩn. Điều này hữu ích vì nó sẽ dạy bạn các cụm từ thông thường không chính thức được người bản xứ sử dụng ngày nay.
  • Speed: Tốc độ: Các bài hát có tốc độ khác nhau - một số nhanh, một số chậm. Điều này có nghĩa bạn có thể bắt đầu bằng những bài hát chậm và đơn giản, sau đó sử dụng những bài hát nhanh và phức tạp hơn sau này. Người Anh và người Mỹ bản xứ thường nói nhanh, vì vậy việc nghe nhạc nhanh là một bài tập tốt cho các cuộc trò chuyện thực tế sau này.
  • Pronunciation: Phát âm: Khó để biết cách một từ được phát âm nếu bạn không thực sự nghe nó. Các bài hát là một cách tuyệt vời để nghe các từ tiếng Anh được phát âm (hoặc hát) bởi người Anh hoặc người Mỹ bản xứ. Bạn có thể thử sao chép phát âm này để khi nói tiếng Anh bạn nghe có vẻ tự nhiên hơn.
  • Access: Tiếp cận: Nghe nhạc có thể thực hiện khi các phương pháp học khác không thể. Ví dụ, trong xe ô tô, dưới vòi sen tắm, hoặc chỉ đi dạo quanh nhà. Với tai nghe, Spotify và loa Bluetooth, bạn có thể nghe nhạc ở bất kỳ đâu.
  • Memory: ghi nhớ: Những bài hát tiếng Anh tốt nhất thường "bắt tai" và sẽ ở trong đầu bạn trong vài ngày. Điều này làm cho việc nhớ từ và biểu đạt mới dễ dàng hơn thông qua việc lặp lại.
  • Fun: Vui vẻ: Học tiếng Anh với những bài hát yêu thích của bạn thật vui! Học cùng âm nhạc từ thời gian này đến thời gian khác có thể giúp bạn nghỉ ngơi khỏi những cuốn sách giáo trình buồn tẻ và duy trì động lực.

2. Cách sử dụng âm nhạc để luyện tập tiếng Anh của bạn

- Choose songs you enjoy: Start by selecting songs that you genuinely like and resonate with. When you enjoy the music, you're more likely to stay engaged and motivated to learn from it.

Chọn các bài hát bạn thích: Bắt đầu bằng việc chọn những bài hát mà bạn thực sự yêu thích và cảm thấy gắn kết. Khi bạn thích âm nhạc, bạn có khả năng duy trì động lực và tập trung để học từ nó.

-Read the lyrics: Find the lyrics to the songs you've chosen. Follow along while listening to the music. This will help you connect the written words to their pronunciation and meaning.

Đọc lời bài hát: Tìm lời bài hát của những bài hát bạn đã chọn. Theo dõi lời bài hát khi bạn nghe âm nhạc. Điều này sẽ giúp bạn kết nối từ viết với cách phát âm và ý nghĩa của chúng.

-Analyze the lyrics: Take some time to analyze the lyrics. Look for new vocabulary, idioms, and expressions. Try to understand the story or message conveyed by the song.

Phân tích lời bài hát: Dành thời gian để phân tích lời bài hát. Tìm kiếm từ vựng mới, thành ngữ và biểu đạt. Cố gắng hiểu câu chuyện hoặc thông điệp được truyền tải bởi bài hát.

-Sing along: Singing along with the song can improve your pronunciation and fluency. Pay attention to the way the words are pronounced and try to mimic the singer's intonation.

Hát theo: Hát cùng bài hát có thể cải thiện phát âm và sự lưu loát của bạn. Chú ý đến cách từ ngữ được phát âm và cố gắng bắt chước cách nói của ca sĩ.

5. Use lyrics apps: There are apps and websites that provide lyrics with translations and explanations. These resources can be valuable for understanding the meaning of the lyrics and learning new words.

Sử dụng ứng dụng lời bài hát: Có các ứng dụng và trang web cung cấp lời bài hát cùng với bản dịch và giải thích. Những tài nguyên này có thể quý báu để hiểu ý nghĩa của lời bài hát và học từ mới.

-Repeat and practice: Don't be afraid to repeat the song multiple times. Repetition is key to reinforcing your understanding of the lyrics and improving your English skills.

Lặp lại và luyện tập: Đừng ngần ngại lặp lại bài hát nhiều lần. Việc lặp lại là quan trọng để củng cố sự hiểu biết về lời bài hát và cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn.

-Discuss and share: Talk about the song with friends or language partners. Share your thoughts on the lyrics and discuss the cultural aspects or themes presented in the music.

Thảo luận và chia sẻ: Nói về bài hát với bạn bè hoặc đối tác học tiếng. Chia sẻ ý kiến của bạn về lời bài hát và thảo luận về các khía cạnh văn hóa hoặc chủ đề được trình bày trong âm nhạc.

-Explore different genres: Don't limit yourself to just one genre of music. Explore different genres to expose yourself to various accents, vocabulary, and cultural references.

Khám phá các thể loại khác nhau: Đừng giới hạn bản thân chỉ trong một thể loại âm nhạc. Khám phá các thể loại khác nhau để tiếp xúc với nhiều giọng địa phương, từ vựng và tham khảo văn hóa khác nhau.


talkenglish

TIN TỨC LIÊN QUAN

Mẹo giúp bạn có bài thuyết trình bằng tiếng Anh hiệu quả

Nói trước một nhóm người có thể tạo áp lực, dù bạn sử dụng ngôn ngữ nào đi chăng nữa. Nhưng nếu bạn đang trình...

Mẹo kết bạn khi đi du học nước ngoài

Đi du học hoặc tham gia vào chương trình làm việc tại nước ngoài là cách tuyệt vời để nâng cao khả năng tiếng Anh c...

Từ vựng tiếng Anh ít ai biết chủ đề Tết Ông Công – Ông Táo

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là tục lệ tại nhiều dân tộc châu Á và đặc biệt phát triển trong văn hóa Việt. Cùng T...